Çalışmalar

Devam Eden Projeler

 • Çağlar, E., Demirhan, G. Elif Nursel Özmert, Erdem Karabulut, Sadettin Kirazcı, Mesut Çelebi, Mustafa Söğüt, Nigar Küçükkubaş. Türk Çocuklarının Büyüme ve Biyolojik Olgunlaşma Durumlarına Göre Motor Koordinasyon, Vücut Kompozisyonu, Fiziksel Aktivite, Fiziksel Uygunluk ve Fiziksel Benlik Algısındaki Farklılıkların İncelenmesi ve Norm Değerlerinin Oluşturulması. TÜBİTAK 1001 3446398, 29/05//2020 - 29/10/2022
 • Çağlar E.Demirhan G., Karabulut E.Karaca A.Boz M., Temel hareket becerilerini geliştirmeye yönelik oyun temelli eğitim etkinliklerinin okul öncesi çocuklarda algılanan ve gerçek motor beceri yeterlik düzeyleri ile fiziksel aktivite düzeyine etkisi. TUBİTAK 1001 121K484,  01/07/2021 - 01/12/2022.
 • Bulca, Y. Play Volleyball, grow with it-PVGW AB-Erasmus+ Proje No: 603122-EPP-1-2018-1-LU-SPO-SCP, 2019-2021.

 

Projelerden Üretilen Yayınlar

 • Bulca Y. , Demirhan G. (20209. Eğitsel çevrim içi sosyal öğrenme ortamı EDMODO’nun fiziksel aktivite kavramlarını öğrenmede erişi ve kalıcılığa etkisi Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.10, sa.2, ss.577-589.
 • Bulca, Y. Bilgin E. Demirhan G. (2020). Ortaokul öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerinin pedometre ile değerlendirilmesi. Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Üniversitesi 31(1) 1-8.
 • Edginton, C.R, Chin, M.K, Demirhan G., Asci H., Bulca, Y. & Ögut-Erturan E. (2016). Global Forum for Physical Education Pedagogy 2016- Technology, Networking and Best Practice in Physical Education and Health: Local to Golbal. International Journal of Physical Education, Volume LIII, Issues 3, 3rd Quarter, 28-48.
 • Demirhan, G. & Bulca, Y., Saçlı, F. & Kangalgil, M. (2014). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 57-68.
 • Bulca, Y., Saçlı, F., Kangalgil, M. & Demirhan, G. (2012). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmen Yetiştirme Programına ilişkin Görüşleri. Eğitim ve Bilim, 165 (37), 81-92.
 • Saçlı, F. & G, Demirhan. (2011). Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük ve Rekreasyon Programlarındaki Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41. 372-385.

Tamamlanan Projeler (Son 5 Yıl)

 • Demirhan, G., Bulca, Y., Şimşek. B., Akyar., Ö.,Y., Bilgin, E. & Yüksel, Y. Öğrenme ve Dahiletme Akıllı Ekosistemi (Smart Ecosystem for Learning and Inclusion) TUBİTAK ERANET-LAC-118K447,15.12.2018-15.12.2020.
 • Demirhan, G. & Bulca, Y. Development of Preschool Physical Activity Program for Strengthening Of Grassroots Sports in EU. AB-Erasmus+ Proje No: 590769-EPP- 1-2017-1-TR-SPO-SSCP, 2017-2019.
 • Demirhan, G., G., Bulca, Y. & Akyar, ÖY. (2016-2019). Identifying and Motivating youth who mostly need Physical ACTivity (IMPACT) AB-Erasmus+ 2016-3714/001-001.
 • Hazır T., Koca Arıtan C., Kin İşler A. & Demirhan G., Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Seçme ve Yerleştirme Sınavının Geliştirilmesi. HÜ Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi, Altyapı, TAY-2019-17786. 2019.
 • Demirhan, G., Bulca, Y. Identifying Best Practice Across Physical Education Teacher Education Programmes: A European Perspective. AB-Erasmus+2015/1- TR01/KA203 021768 2018, 2015-2018.
 • Altay, F. & Bulca, Y. Beden Eğitimi ve Spor Dersi Kazanımlara Ulaşmada WEB Destekli Öğretimin Fiziksel Uygunluk Gelişimi Üzerine Etkisi, Proje No: SHD - 2015- 9058, 2015-2017.
 • Akyar, ÖY. & Demirhan, G. Improving Para-Athlete Coaching and Training Careers in Sport, Grant Decision 2015-3372/001-001, 2017.
 • Demirhan, G., Bulca, Y., Bilgin, E. & Altay, F. Model Okul Geliştirme, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç), 2015-2017.
 • Demirhan, G., Bulca, Y., Bilgin, E., Akyar, ÖY. & Yüksel, Y. Creative and Innovative TrainingBbased on Digital Materials and Games. AB-Erasmus+ Proje No: 2015/1/TR01/K201/022167, 2015-2017.